აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები:

„აგროსერვისი“ (ჯგუფი 2, 3) ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის აერთაშორისო ორგანიზაცია (ჯგუფი 1) ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი (ჯგუფი 1,4) ადამიანის უფლებათა ცენტრი (ჯგუფი 1,2,3) ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება (ჯგუფი 1,2) ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო (ჯგუფი 1,4) ასოციაცია ”ათინათი” (ჯგუფი 2) ასოციაცია და რადიო ”მწვანე ტალღა” (ჯგუფი 1,2,3,4,5) ასოციაცია ,,დეა“ (ჯგუფი 1) ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის (ჯგუფი 2, 4) ასოციაცია ”მერკური” (ჯგუფი 1,4) ასოციაცია ”მწვანე ალტერნატივა” (ჯგუფი 1, 3) ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“ (ჯგუფი 2,4) ასოციაცია ”ფსიქეა” (ჯგუფი 4) ასოციაცია – საზოგადოება განვითარებისათვის (ჯგუფი 2,3) ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია ”ახლებური ხედვა” (ჯგუფი 4) ახალგაზრდები სამართლიანობისთვის – საქართველო (ჯგუფი 1,4) ახალგაზრდული ალტერნატივა (ჯგუფი 4) ახალგაზრდული ასოციაცია ”დრონი” (ჯგუფი 4) ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ,,ელკანა” (ჯგუფი 2) “გადავარჩინოთ მომავალი თაობა“ (ჯგუფი 4) განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (ჯგუფი 1) გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი (ჯგუფი 4) გორის საინფორმაციო ცენტრი (ჯგუფი 1) დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ასოციაცია „OXFAM” – ის საქართველოს წარმომადგენლობა (ჯგუფი 2,3) ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ჯგუფი 1 ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი (ჯგუფი 1) ევროპული ინტეგრაციის ფორუმი (ჯგუფი 4) ეკონომიკური პოლიტიკის და კვლევის ცენტრი (ჯგუფი 2) ენერგოეფექტურობის ფონდი (ჯგუფი 2,3) ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო (ჯგუფი 3) თავისუფალი არჩევანი (ჯგუფი 1,3,4,5 ) თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი (ჯგუფი 1) თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი (ჯგუფი 1,2,3,4) ევროპულ დემოკრატიული ცენტრი (ჯგუდი 5) ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი (ჯგუფი 1) ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (ჯგუფი 1,4) იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია ”თანხმობა” (ჯგუფი 1,4) კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (ჯგუფი 3 კავკასიის ქალები საუნივერსიტეტო განათლებით (ჯგუფი 1,2,3,4) კავკასიური სახლი – საქართველო (ჯგუფი 4) კავკასიური მოზაიკა (ჯგუფი 1,4) კავშირი ”ეკოტექი” (ჯგუფი 3) კავშირი გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ჯგუფი 3) კავშირი მდგრადი განითარებასთვის ,,ეკოვიჯენ’’ (ჯგუფი 3) კვლევების ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი (ჯგუფი 2) კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის (ჯგუფი 1,4,5) კოალიცია შინმოვლა საქართველო (ჯგუფი 4) კონსტიტუციის 42-ე მუხლი (ჯგუფი 1, 4, 5) კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი (ჯგუფი 4) კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი ”სოხუმი” (ჯგუფი 1, 4) ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი (ჯგუფი 1,2,4,5) “მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება” (ჯგუფი 1,4) მედიის განვითარების ფონდი (ჯგუფი 1,4) მეწარმე ქალთა ფონდი (ჯგუფი 1,4) მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (ჯგუფი 3) მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი (ჯგუფი 1,4) ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი (ჯგუფი 4) პედაგოგთა კავშირი ”განათლება და სამყარო” (ჯგუფი 1,4) პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის საქართველოს კომიტეტი (ჯგუფი 1) ჟურნალისტური კვლევის ცენტრი (ჯგუფი 1) რეპატრიანტთა კავშირი (ჯგუფი 2,3,4) საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი (ჯგუფი 1) საერთაშორისო ასოციაცია ”კივიტას გეორგიკა” (ჯგუფი 1,2,4) საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი (ჯგუფი 2,3) საერთაშორისო ორგანიზაციის „მერსი ქორფს“ – ის წარმომადგენლობა საქართველოში (ჯგუფი 2,3) საერთაშორისო ფონდი ”ლეა” (ჯგუფი 2,4) საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო” (ჯგუფი 1,4) საზოგადოებრივი დამცველი (ჯგუფი 1,4) საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი (ჯგუფი 1) სათემო ფონდი ”ადგილის დედა” (ჯგუფი 1, 3) სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ჯგუფი 1) – სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ (ჯგუფი 1,3,4,5) სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი (ჯგუფი 1) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი (ჯგუფი 1) სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი (ჯგუფი 1,2,3,4,5) სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (ჯგუფი 1) სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია ტოლერანტი (ჯგუფი 1,4) საქართველოს ასოციაცია ”ქალი და ბიზნესი” (ჯგუფი 1,2,3,4) საქართველოს ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა ასოციაცია (ჯგუფი 3) საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (ჯგუფი 1) საქართველოს ახალგაზრდა სოციალისტები (ჯგუფი 4) “საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (ჯგუფი 2) საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის (ჯგუფი 2,3) საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი (ჯგუფი 1) საქართველოს გაეროს ასოციაცია (ჯგუფი 1,4) საქართველოს ენერგო-რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია (ჯგუფი 3) საქართველოს მედიამონიტორინგის ცენტრი (ჯგუფი 1,2) საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები- საქართველო (ჯგუფი 1,2,3,4,5) ასოციაცია “იმედი” დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის (ჯგუფი 4) საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (ჯგუფი 1) საქართველოს პრესის ასოციაცია (ჯგუფი 1) საქართველოს პროგრესული ფორუმი (ჯგუფი 2) საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (ჯგუფი 1,2,5) საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია (ჯგუფი 1) საქართველოს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (ჯგუფი 2, 3) საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია (ჯგუფი 1) საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (ჯგუფი 2) საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (ჯგუფი 1,2,3) საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ”საქართველოს ჩაი” (ჯგუფი 2 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება (ჯგუფი 1, 3, 5 ) საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრი (ჯგუფი 2, 3) სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება (ჯგუფი 4) სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო (ჯგუფი 1,2,3) სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო (ჯგუფი 4) სტუდია ”რე” (ჯგუფი 1) უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ჯგუფი 1) ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია (ჯგუფი 1,2,3,4) ფონდი “კავკასიის ეკოლოგია“ (ჯგუფი 2,3) ფონდი ”პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის” (ჯგუფი 1,2,3) ფონდი ”სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი” (ჯგუფი 4) ფონდი ”ღია საზოგადოება -საქართველო” (ჯგუფი 1) ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში (ჯგუფი 2) ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (ჯგუფი 1) ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (ჯგუფი 1,2) ციხის საერთაშორისო რეფორმა (ჯგუფი 1) ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ჯგუფი 1, 4) ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კავშირი (ICOMOS საქართველო) (ჯგუფი 3,4) წამების, ძალადობისა და გამოხატული სტრესული ზემოქმედების მსხვერპლთა ფსიქო – რეაბილიტაციის საერთაშორისო ცენტრი “ემპათია“ (ჯგუფი 1,4) “ჯანმრთელი ბავშვები” (ჯგუფი 1) ჯანმრთელი სამყარო (ჯგუფი 1,4) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო (ჯგუფი 1,3) ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნესსაბჭოს (ჯგუფი 2) საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (ჯგუფი 1,2) ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი (ჯგუფი 2,4) ,,პი ემ სი“ კვლევითი ცენტრი (ჯგუფი 2,3,4) საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი (ჯგუფი 1,5) საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია (ჯგუფი 1) საქართველოს ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირი (ჯგუფი 5) საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევების ინსტიტუტი ( ჯგუფი 1) სამოქალაქო საბჭო თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში( ჯგუფი 1) იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი”( ჯგუფი 3) საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ( ჯგუფი 2) საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია (ჯგუფი 2) ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის (ჯგუფი 1) სტუდია მონიტორი (ჯგუფი 1, 2, 3, ) ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი (ჯგუფი 1, 2, 3) საქართველოს პროფესიული განათლების ფონდი (ჯგუფი 2, 5) საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა (ჯგუფი 2) განიარაღება და არაძალადობა (ჯგუფი 4); საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაცია ( ჯგუფი 4) საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი (ჯგუფი 5) სამოქალაქო ფორუმი მშვიდობისათვის (ჯგუფი 1,2,4) სამოქალაქო განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი (ჯგუფი 1,3,4) დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი (ჯგუფი 1,4) ახალგაზრდული კავშირი ევროკლუბი (ჯგუფი 4) პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (ჯგუფი 1,5) საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია (ჯგუფი 1,4) ქალთა საინფორმაციო ცენტრი (ჯგუფი 1,2) ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო (ჯგუფი 1,2,4,5) მეგობრობის ხიდი ქართლოსი (ჯგუფი 1, 2, 4, 5) კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი (ჯგუფი 2) მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი (ჯგუფი 2) ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი (ჯგუფი 1,2,3,4,5) განვითარებისა და ჩართულობის ცენტრი (ჯგუფი 1) მწვანე დედამიწა (ჯგუფი 3) აფხაზეთი-ჩემი სახლი (ჯგუფი 1, 4) ასოციაცია კავკასიის გენეტიკა (ჯგუფი2) საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ ( ჯგუფი2; 4) ასოციაცია კავკასიის განვითარების ჯგუფი ( ჯგუფი 1; 2; 3) გურიის აგრობიზნესცენტრი (ჯგუფი 2) სოციალური დაცვის ლიგა (ჯგუფი 1; 2; 3; 4; 5 ) თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრი (ჯგუფი 1; 4) კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი (ჯფუგი 1; 3; 4) მწვანე კავკასია (ჯგუფი 1) ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები (ჯგუფი 1; 2; 3; 4; 5) ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (ჯგუფი 1; 4) კავშირი – ასოციაცია „ აგორა“ (ჯგუფი 2) ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება (ჯგუფი 1; 4) თავისუფალი მედია სივრცე (ჯგუფი 1, 5) „საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია“ (ჯგუფი 4) საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი (ჯგუფი 1, 4) ველური ბუნების დაცვის საზოგადოება „ჭაობი“ (ჯგუფი 1,2,3,4) ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი (ჯგუფი 1,4) დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (ჯგუფი 1) საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია (ჯგუფი 2) ,,ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის მშვიდობის სამოქალაქო პლატფორმა“ (ჯგუფი 1,2,3) ირის ჯგუფი – მრავალფეროვნების მართვა (ჯგუფი 1,4) სოციალური მონიტორინგის ცენტრი (ჯგუფი 1,3,4) სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი – საქართველო (ჯგუფი 1,2) ასოციაცია ჰერა მსოფლიო ხედვა – საქართველო (ჯგუფი 4) საქართველოს ახალგზარდა მუშაკთა ასოციაცია (ჯგუფი 4) გურიის ტურიზმის ასოციაცია ტურიზმის ინსტიტუტი რეგიონალური მართვის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი საქართვლოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო ასოცირებული წევრები: 194. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია (ჯგუფი 2) 196. ფონდი ”ALPE” (ჯგუფი 1,4) 197. ახალგაზრდები თვითმმართველობისთვის (ჯგუფი 1) 198. სამოქალაქო განათლებისა და განვითარების ცენტრი (ჯგუფი 4) 199. გაერთიანება ჯანმრთელობისა და განათლებისთვი (ჯგუფი 1, 4) 200. ჯეოქეისი ,,განიარაღება და არაძალადობა”