დონორები და პარტნიორები

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

ფონდი ღია საზოგადოება – ანალიტიკური ცენტრები

შავი ზღვის ნდობის ფონდი რეგიონალური თანამშრომლობისთვის

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი

ჰოლანდიის ლიბერალური პარტია

ფონდი ღია საზოგადოება – ცენტრალური ევრაზიის პროექტი

ევროპული სტაბილურობის ინიციატივა

ანალიტიკური ცენტრი გლობალიზაციასა და რეგიონალურ თანამშრომლობაზე

პრაქსისის პოლიტიკის სწავლების ცენტრი

ევროკომისია