განხორციელებული პროექტები

ანტი–ლიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში

საქართველოს ეროვნული პლატფორმა