მიმდინარე პროექტები

ანტი–ლიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში

საქართველოს ეროვნული პლატფორმა

საზოგადოების რეზისტენტობის გაძლიერება პოპულიზმის, ულტრა-მემარჯვენე რადიკალიზმისა და ანტი-დასავლური პროპაგანდის
მიმართ