მიმდინარე პროექტები

ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ეთნიკური აზერბაიჯანელების ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ანტი–ლიბერალური პოპულიზმი და რუსული გავლენის საფრთხე საქართველოს რეგიონებში

ქვემო ქართლში ეთნიკური აზერბაიჯანელების რელიგიური ჯგუფების განწყობის შესწავლა ევროინტეგრაციისა და რადიკალიზაციის ჭრილში

საზოგადოების რეზისტენტობის გაძლიერება პოპულიზმის, ულტრა-მემარჯვენე რადიკალიზმისა და ანტი-დასავლური პროპაგანდის
მიმართ