ლიბერალური აკადემია თბილისის მიერ ჩატარებული კვლევის, “ანტილიბერალური განწყობები საქართველოს სამ რეგიონში”, შედეგების განხილვა.