ფონდი ლიბერალური აკადემიის თბილისის პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა ევროკომისიის 12 პუნქტიანი მოთხოვნების რეალიზაციისათვის“ ფარგლებში, განხორციელდა ადვოკატირების ვიზიტი ბრიუსელში.

იხილეთ დეტალური დღის წესრიგი.