ანტილიბერალური განწყობები – “ლიბერალური აკადემია თბილისი”-ს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების განხილვა. სტუმრად გადაცემაში “სათვალე”.

თემა: მთავარი მეგობარი- საგარეო პრიორიტეტები და საერთაშორისო ინსტიტუტებში გაწევრიანების მხარდაჭერა.

სტუმრები:

  1. ლაშა ტუღუში – ფონდი ლიბერალური აკადემია თბილისი
  2. ნათია კუპრაშვილი – ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი
  3. კახა გოგოლაშვილი – საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი

სასაუბრო საკითხები:

  • ქვეყნაში მიმდინარე პროცესების გავლენა საგარეო არჩევანზე – კვლევაში მოყვანილი მონაცემების კონტექსტში
  • რუსეთის ბაზრის გავლენა მთავარი მეგობრის ცნებაზე
  • ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა და ამ პერსპექტივის გავლენა საზოგადოების განწყობებზე

გადაცემა იხილეთ სრულად.