2014 წლის 31 ივლისს, გაიმართა პროექტის “იმიგრაციის გავლენა მიწის გასხვისებისა და სოფლის მეურენეობის განვითარებაზე საქართველოში” საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია.

პრეზენტაციაზე განხილული იქნა უცხოელ ინვესტორებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისების სამართლებრივი და ეკონომიკური საკითხები. ასევე გაკეთდა შეფასებები, არარეზიდენტების მიერ სასოფლო­სამეურნეო დანიშნულების მიწების ყიდვის მოტივების, ბარიერებისა და ადგილობრივ თემთან კონფლიქტების წარმოშობის მიზეზებთან დაკავშირებით.