2012 წლის 16–18 ნოემბერს, ბაზალეთში, ლიბერალური აკადემია თბილისისა და ჰოლანდიის ლიბერალური პარტიის ორგანიზებით ახალგაზრდა პოლიტიკოსებისა და ლიდერებისათვის ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან ჩატარდა ტრენინგი „ლიბერალიზმის გაკვეთილები – ლიბერალური პოლიტიკის თეორია და პრაქტიკა“, რომლის ძირითად თემას წარმოადგენდა ლიბერალური პოლიტიკის თეორია და ღირებულებები, ლიბერალიზმი ქართულ პოლიტიკაში და სხვა.